Nasjonale prøver - Lesing, 5.klasse

Lesing, 5.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus1622.05
Aust-Agder411.85
Buskerud852.02
Finnmark281.90
Hedmark761.97
Hordaland1761.94
Møre og Romsdal1081.98
Nord-Trøndelag551.84
Nordland991.93
Oppland791.92
Oslo1042.02
Rogaland1481.93
Sogn og Fjordane441.93
Svalbard12.00
Sør-Trøndelag951.97
Telemark591.94
Troms541.98
Utland21.90
Vest-Agder621.89
Vestfold801.96
Østfold911.92

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 5.klasse går verdiene fra 1 til 3, der 3 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver