Nasjonale prøver - Lesing, 9.klasse

Lesing, 9.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus793.60
Aust-Agder273.43
Buskerud473.54
Finnmark203.43
Hedmark353.47
Hordaland823.47
Møre og Romsdal643.49
Nord-Trøndelag293.47
Nordland683.44
Oppland403.50
Oslo573.58
Rogaland793.54
Sogn og Fjordane383.59
Svalbard13.70
Sør-Trøndelag563.52
Telemark383.38
Troms383.55
Utland33.30
Vest-Agder353.37
Vestfold353.53
Østfold403.38

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver