Nasjonale prøver - Lesing, 9.klasse

Lesing, 9.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus793.66
Aust-Agder243.40
Buskerud463.43
Finnmark223.48
Hedmark343.50
Hordaland833.44
Møre og Romsdal653.53
Nord-Trøndelag303.44
Nordland693.38
Oppland393.52
Oslo593.57
Rogaland853.37
Sogn og Fjordane333.67
Svalbard13.40
Sør-Trøndelag543.55
Telemark393.40
Troms413.47
Utland13.40
Vest-Agder383.43
Vestfold383.43
Østfold423.40

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180.000 elever på henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 9. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
 • Disse elevene leser best
 • -Mamma og pappa tvinger meg til å lese mye
 • Aftenposten-quiz
 • Forbered deg på nasjonale prøver
 • Andre nettsteder
 • Skoleporten: 5. trinn
 • Skoleporten: 8.-9. trinn
 • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
 • Wikipedia: Nasjonale prøver