Nasjonale prøver - Lesing, 8.klasse

Lesing, 8.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus773.30
Aust-Agder273.10
Buskerud473.16
Finnmark183.11
Hedmark353.10
Hordaland863.14
Møre og Romsdal633.08
Nord-Trøndelag333.02
Nordland733.04
Oppland393.07
Oslo563.28
Rogaland803.14
Sogn og Fjordane353.23
Svalbard13.40
Sør-Trøndelag513.14
Telemark413.03
Troms393.07
Utland32.57
Vest-Agder343.06
Vestfold343.14
Østfold393.03

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver