Nasjonale prøver - Lesing, 5.klasse

Lesing, 5.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus1622.09
Aust-Agder421.95
Buskerud871.98
Finnmark261.91
Hedmark762.01
Hordaland1801.99
Møre og Romsdal1052.03
Nord-Trøndelag572.01
Nordland941.97
Oppland762.01
Oslo1022.02
Rogaland1452.02
Sogn og Fjordane432.00
Svalbard12.00
Sør-Trøndelag912.02
Telemark622.01
Troms542.02
Utland22.00
Vest-Agder641.99
Vestfold822.03
Østfold921.98

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 5.klasse går verdiene fra 1 til 3, der 3 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver