Nasjonale prøver - Lesing, 8.klasse

Lesing, 8.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus843.27
Aust-Agder293.13
Buskerud503.11
Finnmark442.98
Hedmark363.08
Hordaland973.10
Møre og Romsdal763.11
Nord-Trøndelag453.09
Nordland1203.09
Oppland443.11
Oslo583.17
Rogaland963.03
Sogn og Fjordane483.24
Svalbard13.40
Sør-Trøndelag683.15
Telemark433.03
Troms703.01
Utland113.00
Vest-Agder413.04
Vestfold383.06
Østfold452.99

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver