Nasjonale prøver - Lesing, 8.klasse

Lesing, 8.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus803.24
Aust-Agder283.02
Buskerud453.08
Finnmark213.09
Hedmark353.05
Hordaland802.97
Møre og Romsdal642.99
Nord-Trøndelag273.06
Nordland662.99
Oppland403.07
Oslo573.20
Rogaland803.05
Sogn og Fjordane353.10
Svalbard13.30
Sør-Trøndelag523.13
Telemark372.94
Troms373.09
Utland22.95
Vest-Agder392.93
Vestfold373.10
Østfold402.99

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180.000 elever på henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
  • Disse elevene leser best
  • Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver