Nasjonale prøver - Lesing, 5.klasse

Lesing, 5.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus1752.11
Aust-Agder582.02
Buskerud1112.02
Finnmark531.91
Hedmark1092.02
Hordaland2581.99
Møre og Romsdal1801.94
Nord-Trøndelag991.95
Nordland1871.95
Oppland1051.97
Oslo1082.11
Rogaland1901.98
Sogn og Fjordane1061.94
Svalbard12.10
Sør-Trøndelag1352.04
Telemark981.95
Troms1082.04
Utland121.60
Vest-Agder791.98
Vestfold962.02
Østfold981.97

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 5.klasse går verdiene fra 1 til 3, der 3 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver