Nasjonale prøver - Engelsk, 8.klasse

Engelsk, 8.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus833.17
Aust-Agder293.00
Buskerud522.94
Finnmark492.76
Hedmark382.88
Hordaland973.05
Møre og Romsdal773.01
Nord-Trøndelag452.86
Nordland1262.89
Oppland452.91
Oslo583.24
Rogaland973.02
Sogn og Fjordane493.12
Svalbard13.50
Sør-Trøndelag672.99
Telemark432.84
Troms772.92
Utland123.00
Vest-Agder422.83
Vestfold382.95
Østfold452.84

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver