Nasjonale prøver - Engelsk, 5.klasse

Engelsk, 5.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus1772.10
Aust-Agder581.90
Buskerud1131.96
Finnmark631.85
Hedmark1121.97
Hordaland2671.99
Møre og Romsdal1822.00
Nord-Trøndelag1001.87
Nordland1931.91
Oppland1081.94
Oslo1072.14
Rogaland1911.99
Sogn og Fjordane1092.00
Svalbard12.00
Sør-Trøndelag1362.00
Telemark1001.90
Troms1191.95
Utland112.10
Vest-Agder791.92
Vestfold961.98
Østfold1001.92

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene.
I 5.klasse går verdiene fra 1 til 3, der 3 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver