Nasjonale prøver - Lesing, 8.klasse

Lesing, 8.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus793.25
Aust-Agder272.99
Buskerud473.00
Finnmark202.99
Hedmark353.09
Hordaland863.07
Møre og Romsdal653.10
Nord-Trøndelag332.95
Nordland702.95
Oppland393.08
Oslo563.16
Rogaland833.03
Sogn og Fjordane343.22
Svalbard13.30
Sør-Trøndelag563.09
Telemark403.03
Troms423.03
Utland23.30
Vest-Agder353.02
Vestfold353.04
Østfold432.96

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver