Nasjonale prøver - Lesing, 5.klasse

Lesing, 5.klasse

FylkeAntall skolerSnitt
Akershus1592.10
Aust-Agder421.93
Buskerud852.05
Finnmark251.85
Hedmark672.03
Hordaland1701.94
Møre og Romsdal1061.90
Nord-Trøndelag521.94
Nordland801.90
Oppland732.02
Oslo1032.13
Rogaland1451.94
Sogn og Fjordane451.97
Svalbard12.30
Sør-Trøndelag912.00
Telemark542.00
Troms582.06
Utland21.85
Vest-Agder581.94
Vestfold812.01
Østfold881.96

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september 2010 gjennomførte ca 180.000 elever på henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 5.klasse går verdiene fra 1 til 3, der 3 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
  • Disse elevene leser best
  • Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver