Nasjonale pr�ver Lesing, 9.klasse, Utland

Lesing, 9.klasse

KommuneSkoleSnitt
UtlandSPAIN - Den norske skolen i Rojales3.40

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september gjennomfrte ca 180.000 elever p henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prver i lesing.
Ut ifra poengsummen p prvene blir elevene fordelt p ulike mestringsniv . Tabellen viser gjennomsnittlig leseniv blant elevene p de ulike skolene.
I 9. trinn gr verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
 • Disse elevene leser best
 • -Mamma og pappa tvinger meg til lese mye
 • Aftenposten-quiz
 • Forbered deg på nasjonale prøver
 • Andre nettsteder
 • Skoleporten: 5. trinn
 • Skoleporten: 8.-9. trinn
 • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
 • Wikipedia: Nasjonale prøver