Nasjonale pr�ver Lesing, 9.klasse, Aust-Agder

Lesing, 9.klasse

KommuneSkoleSnitt
ÅmliÅmli skule3.40
ArendalAsdal skole3.30
ArendalBirkenlund skole3.60
ArendalHisøy skole - 1-10 Skoler3.70
ArendalMoltemyr skole3.40
ArendalNedenes skole3.40
ArendalRoligheden skole - Barne-/ungdomstrinnet3.70
ArendalSt Franciskus skole3.50
ArendalStinta skole Barne- og Ungdomstrinnet3.40
ArendalStuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn3.20
BirkenesValstrand skole3.20
ByglandBygland Oppvekstsenter - Avdeling skule3.50
Evje og HornnesEvje ungdomsskule3.40
FrolandFroland skole3.30
GjerstadAbel ungdomsskole3.40
GrimstadFjære ungdomsskole3.30
GrimstadGrimstad ungdomsskole3.20
GrimstadHolviga skole3.70
IvelandIveland skole3.50
LillesandHøvåg skole3.40
LillesandLillesand ungdomsskole3.30
RisørRisør ungdomsskole3.10
TvedestrandLyngmyr skole3.20
ValleValle skule3.60

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180.000 elever på henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 9. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
 • Disse elevene leser best
 • -Mamma og pappa tvinger meg til å lese mye
 • Aftenposten-quiz
 • Forbered deg på nasjonale prøver
 • Andre nettsteder
 • Skoleporten: 5. trinn
 • Skoleporten: 8.-9. trinn
 • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
 • Wikipedia: Nasjonale prøver