Nasjonale pr�ver Lesing, 8.klasse, Aust-Agder

Lesing, 8.klasse

KommuneSkoleSnitt
ÅmliÅmli skule2.70
ArendalArendal International School (ais)4.20
ArendalAsdal skole2.70
ArendalBirkenlund skole3.10
ArendalHisøy skole - 1-10 Skoler3.40
ArendalMoltemyr skole3.20
ArendalNedenes skole3.10
ArendalRoligheden skole - Barne-/ungdomstrinnet3.10
ArendalSt Franciskus skole3.40
ArendalSteinerskolen i Arendal2.70
ArendalStinta skole Barne- og Ungdomstrinnet2.60
ArendalStuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn2.80
BirkenesEngesland skole2.80
BirkenesValstrand skole3.20
ByglandBygland Oppvekstsenter - Avdeling skule3.30
BykleBykle barne- og ungdomsskule3.30
Evje og HornnesEvje ungdomsskule2.60
FrolandFroland skole2.70
GjerstadAbel ungdomsskole3.10
GrimstadFjære ungdomsskole3.00
GrimstadGrimstad ungdomsskole3.20
GrimstadHolviga skole3.00
IvelandIveland skole2.80
LillesandLillesand ungdomsskole3.30
RisørRisør ungdomsskole2.60
TvedestrandLyngmyr skole2.80
ValleValle skule3.00
VegårsheiVegårshei skule2.80

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Tirsdag 14. september gjennomførte ca 180.000 elever på henholdsvis 5., 8., og 9. trinn nasjonale prøver i lesing.
Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
  • Disse elevene leser best
  • Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver