Nasjonale pr�ver Lesing, 8.klasse, Aust-Agder

Lesing, 8.klasse

KommuneSkoleSnitt
ÅmliÅmli skule2.50
ArendalAsdal skole2.90
ArendalBirkenlund skole3.40
ArendalHisøy skole3.10
ArendalMoltemyr skole3.10
ArendalNedenes skole3.10
ArendalRoligheden skole3.30
ArendalSt Franciskus skole3.00
ArendalStinta skole2.70
ArendalStuenes skole3.00
BirkenesValstrand skole2.70
ByglandBygland Oppvekstsenter avd skule3.40
BykleBykle barne- og ungdomsskule3.20
Evje og HornnesEvje ungdomsskule2.80
FrolandFroland skole3.10
GjerstadSunde skole2.90
GrimstadFjære skole2.80
GrimstadGrimstad ungdomsskole2.90
GrimstadHolviga skole3.50
IvelandIveland skole2.90
LillesandHøvåg skole3.20
LillesandLillesand ungdomsskole3.20
LillesandTingsaker skole2.50
RisørRisør ungdomsskole2.70
TvedestrandLyngmyr skole3.10
ValleValle skule2.90
VegårsheiVegårshei skule2.90

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Ut ifra poengsummen på prøvene blir elevene fordelt på ulike mestringsnivå . Tabellen viser gjennomsnittlig lesenivå blant elevene på de ulike skolene.
I 8. trinn går verdien fra 1 til 5, der 5 er best.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Aftenposten-quiz
  • Forbered deg på nasjonale prøver
  • Andre nettsteder
  • Skoleporten: 5. trinn
  • Skoleporten: 8.-9. trinn
  • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
  • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
  • Wikipedia: Nasjonale prøver