Nasjonale prøver - Aftenposten

Nasjonale prøver

PrøveKlassetrinnÅr
Regning9. klasse2011
Regning8. klasse2011
Regning5. klasse2011
Lesing9. klasse2011
Lesing8. klasse2011
Lesing5. klasse2011
Engelsk8. klasse2011
Regning9. klasse2010
Regning8. klasse2010
Regning5. klasse2010
Engelsk8. klasse2010
Engelsk5. klasse2010
Lesing9. klasse2010
Lesing8. klasse2010
Lesing5. klasse2010
Regning8. klasse2009
Regning5. klasse2009
Engelsk8. klasse2009
Engelsk5. klasse2009
Lesing8. klasse2009
Lesing5. klasse2009
Regning8. klasse2008
Regning5. klasse2008
Lesing8. klasse2008
Lesing5. klasse2008
Engelsk8. klasse2008
Engelsk5. klasse2008
Basisfag standpunkt10. klasse2005
Matematikk standpunkt10. klasse2005
Engelsk standpunkt10. klasse2005
Norsk standpunkt10. klasse2005

Tabellen er sorterbar. Klikk på kolonne-titlene for å sortere.

Om prøven

Nasjonale prøver har siden 2007 kartlagt grunnskoleelevers basiskunnskaper i lesing, skriving, regning og engelsk på 5. og 8. trinn Prøvene måler ikke kunnskapsnivå, men i hvilken grad elevene behersker grunnleggende ferdigheter i fagene.

Osloskolen gjør det godt på prøvene, kritikere mener det skyldes at de svakeste elevene blir fritatt. På skoler med mange minoritetsspråklige fritas inntil en fjerdedel av elevene.

Utdanningsetaten opplyser at Oslo totalt fritar 9,8 prosent av elevene, mens 15,7 prosent blir fritatt på landsbasis.

Noen resultater er unntatt offentlighet, vanligvis fordi klassene er så små eller resultatene så ensartet at publisering kommer i konflikt med personvernet.
Artikler om prøvene
 • Oslo-skoler fritar n av fire elever
 • Mange jenter gir bedre karakterer
 • Jenter = fag, gutter = gy
 • Leder: Uholdbart
 • Aftenposten-quiz
 • Forbered deg på nasjonale prøver
 • Andre nettsteder
 • Skoleporten: 5. trinn
 • Skoleporten: 8.-9. trinn
 • Utdanningsdirektoratet: Veileder for lærere og rektorer (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Resultater og analyser (.pdf)
 • Utdanningsdirektoratet: Eksempler på tidligere oppgaver
 • Wikipedia: Nasjonale prøver