Forsvarskuppene

Forsvarskuppene

Salgene av forsvarseiendom

I denne databasen finner du en oversikt over den største eiendomsprivatiseringen i norsk historie: 2200 forsvarseiendommer som har blitt solgt av staten siden 2002. Innholdet er en sammenstilling av informasjon fra Forsvarsbyggs arkiver, boligprospekter og utskrifter fra Eiendomsregisteret.

Datamaterialet er av varierende kvalitet. I flere av de tidligste salgene er det mangelfull informasjon om både kjøpere og plassering på eiendommen. Dette skyldes i all hovedsak dårlig datagrunnlag fra Forsvarsbygg.

For de 600 boligsalgene gjennomført mellom 2008 og 2012 er datagrunnlaget bredere. Her har vi sammenlignet salgspris på boligen (inkludert fellesgjeld for andelsleiligheter) med vanlig markedspris for tilsvarende boligtype i det aktuelle området. I de største byene er dette brutt ned på bydelsnivå, mens det i landet for øvrig er brutt ned på kommune- eller regionsnivå, basert på prisstatistikken til Norges Eiendomsmeglerforbund.

Gjennomsnittlig markedspris for Tromsø er brukt som sammenligningsgrunnlag for Bodø og Harstad, i fravær av egen statistikk. Tromsøs prisnivå ligger noe høyere. For andre nordnorske kommuner er sammenligningsgrunnlaget snittet for Nord-Norge utenom Tromsø. Distriktskommuner ellers i landet er sammenlignet med snittet for regionen. Vi har også undersøkt videresalg av boliger i de største byene, disse er markert med uthevet tekst.

Vi har valgt å utelate navn på privatpersoner som har kjøpt bolig av personvernhensyn.

Det er også viktig å understreke at det kan finnes gode forklaringer på avvikene mellom salgspris og markedspris i det aktuelle området. Mange forsvarsboliger som selges har en enkel standard, og enkelte ligger spesielt usentralt til.

Bruksanvisning

Øverst finner du tre faner: "Boligsalg" er boliger som er solgt til privatpersoner eller forsvarsansatte. "Næringseiendom" er andre eiendommer: Her er alt fra kontorbygninger og boligfelt, til fjellhaller, kystfort og forsvarsleire. I hver kolonne kan du sortere eiendommene alfabetisk eller etter største/minste verdi. Det er også mulig å søke på oppføringer etter navn, adresse og kommune.
NB: Differansekolonnen viser differansen mellom salgspris og gjennomsnittlig markedspris for området.


Har du supplerende informasjon som kan bidra til å gjøre databasen mer komplett, eller tips om salg du mener vi bør undersøke nærmere? Da kan du bruke vår krypterte varslingstjeneste eller kontakte våre journalister Siri Gedde-Dahl og Henning Carr Ekroll direkte. Husk å skrive hvilken eiendom det gjelder.


Boligsalg før 2008 Næringseiendom
Vis graf Vis bolig Boligtype Adresse Kommune Areal År Salgssum Takst Områdets m²-pris i salgsåret Diff. estimert
markedsverdi
EneboligLangmyrveien 22 AØRLAND116m²200851000043000010600-59%
Delt boligSykehusveien 17 CNARVIK114m²20101730000120000016400-8%
LeilighetMorkelstien 18, leil nr 134RYGGE101m²20081200000117000015800-16%
Delt boligBankveien 21BRYGGE88m²2011157000014200001520017%
EneboligHusvikveien 42FROGN189m²200843500004350000217006%
LeilighetGrefsenkollveien 12 A leil nr 356OSLO79m²20081900000215000038100-36%
EneboligHusvikveien 37, DrøbakFROGN58m²2008205000020500002170062%
Delt boligReinsdyrveien 14 BSØR-VARANGER2011980000600000174008%
Delt boligBorch Johnsens vei 3 BNARVIK112m²20091510000150000014700-9%
Delt boligGardervegen 108-110FET404m²20094600000460000020600-45%
EneboligYtstebrødveien 608-614EIGERSUND106-128m²20106200000640000017100-100%
Delt boligMellomveien 51 BSØR-VARANGER109m²201019200001500000164007%
Delt boligReinsdyrveien 16 A-BSØR-VARANGER45m²20118750006000001740011%
Delt boligMyrveien 11 seksj 2SØR-VARANGER72m²201085500075000016400-73%
EneboligToftakerlia 18BARDU81m²200856000055000012200-44%
Delt boligReinsdyrveien 16 BSØR-VARANGER2011915000600000174001%
Delt boligHannomaras 7KAUTOKEINO102m²200868000039000014700-55%
Delt boligHannomaras 9KAUTOKEINO102m²200873000039000014700-52%
Delt boligMellomveien 51 ASØR-VARANGER109m²201018800001420000164005%
Delt boligReinsdyrveien 16 A-BSØR-VARANGER45m²20118750006000001740011%
Delt boligNattmålsveien 16NARVIK101m²201073500072000016400-56%
Delt boligUlveveien 10 APORSANGER92m²200983000081000014700-39%
LeilighetUlveveien 23PORSANGER99m²200895000095000019800-52%
LeilighetUlveveien 19PORSANGER99m²200898000098000019800-51%
Delt boligUlvevn 10 BPORSANGER92m²200990500086000014700-34%
Delt boligUlveveien 29PORSANGER94m²200983000075000014700-40%
Delt boligUlveveien 25PORSANGER94m²200976000072000014700-45%
Delt boligUlveveien 27PORSANGER94m²200982000074000014700-41%
Delt boligUlveveien 6 APORSANGER98m²200891000091000014700-37%
Delt boligUlveveien 8 APORSANGER92m²200987000084000014700-36%
Delt boligBringebærveien 7, leil nr 164004KONGSVINGER103m²200874000083000012100-41%
EneboligMatti Aikios vei 26BODØ80m²200917000001350000208002%
Delt boligUlveveien 6 BPORSANGER98m²200898000095000014700-32%
Delt boligUlveveien 8 BPORSANGER92m²200989000089000014700-35%
LeilighetUlveveien 21PORSANGER99m²200877500091000019800-61%
EneboligUlveveien 31PORSANGER90m²201082000079000013500-33%
EneboligMatti Aikios vei 18BODØ80m²20091535000132000020800-8%
EneboligElvengveien 8SKEDSMO102m²20091825000130000019400-8%
EneboligLahaugmoveien 27SKEDSMO121m²20091950000135000019400-17%
Delt boligLaboveien 1ASKEDSMO93m²20111570000160000023800-65%
Delt boligReinsdyrveien 14 A-BSØR-VARANGER45m²20119900006000001740026%
EneboligKryddermoen 23BODØ105m²20081500000149000021700-35%
Delt boligNattmålsveien 20, seksjon 1NARVIK71m²200951000051000014700-52%
Delt boligNattmålsveien 18NARVIK101m²201080000070000016400-52%
Delt boligVenstad 2 BMÅLSELV137m²200881500080000014700-60%
EneboligAndreas Markussons vei 70 ABODØ118m²20081880000188000021700-27%
EneboligKnut Hamsuns vei 20 ABODØ103m²20081750000175000021700-22%
Delt boligMyrveien 11 seksj 1SØR-VARANGER66m²201091000075000016400-16%
LeilighetKrokbekkveien 19 FBARDU69m²200841700039000019800-70%
Delt boligNattmålsveien 20, seksjon 2NARVIK70m²200954000054000014700-48%
Delt boligNattmålsveien 14NARVIK101m²201080500070000016400-52%
Delt boligNattmålsveien 12NARVIK101m²201073500067000016400-56%
Delt boligEdmunds gate 11 A-B-C-DANDØY284m²201114000014000017400-98%
EneboligAndreas Markussons vei 70 BBODØ118m²20081860000186000021700-28%
EneboligMatti Aikios vei 16BODØ80m²200917500001360000208005%
EneboligMatti Aikios vei 20BODØ80m²20091520000132000020800-9%
EneboligMatti Aikios vei 22BODØ80m²20091500000132000020800-10%
EneboligMatti Aikios vei 24BODØ80m²20091650000138000020800-1%
EneboligKryddermoen 25BODØ105m²20081550000142000021700-32%
EneboligKryddermoen 27BODØ105m²20081560000146000021700-32%
Delt boligSykehusveien 17 BNARVIK114m²20101340000110000016400-29%
Delt boligSykehusveien 17 ANARVIK114m²20101700000118000016400-10%
Delt boligBorch Johnsens vei 1NARVIK116m²20091400000137000014700-18%
Delt boligStoråsveien 16NARVIK20121600000160000018700-30%
LeilighetStoråsveien 16, 1. etasjeNARVIK63m²20111150000110000024600-26%
Delt boligBergsbakken 48HARSTAD99.8m²20091300000130000022400-42%
Delt boligHans Egedes gate 26 AHARSTAD100m²20081200000120000023600-50%
Delt boligHans Egedes gate 26 BHARSTAD107m²20091150000115000022400-53%
Delt boligVenstad 2 AMÅLSELV137m²200878500075000014700-62%
Delt boligSolmoen 3 ASØRREISA70m²200831000025000014700-70%
Delt boligSolmoen 37SØRREISA84m²201232000025000018700-80%
Delt boligSolmoen 39SØRREISA84m²201232000022000018700-80%
EneboligLars Bergs vei 8BODØ80m²20091430000132000020800-15%
EneboligJegerstien 10ELVERUM205m²20091400000140000010300-34%
Delt boligØvreveien 67ALTA97m²200815000001900000147005%
Delt boligØvreveien 71ALTA97m²200815000001850000147005%
Delt boligMyrveien 11 seksj 4SØR-VARANGER72m²201083000075000016400-53%
LeilighetReinsdyrveien 9 ASØR-VARANGER92m²2009145000099000020600-24%
Delt boligReinsdyrveien 10SØR-VARANGER84m²200875000050000014700-40%
EneboligReinsdyrveien 13 ASØR-VARANGER92m²2009151000011000001250031%
Delt boligReinsdyrveien 18ASØR-VARANGER52m²201176000060000017400-17%
LeilighetHelsethellinga 22BÆRUM91m²20082100000210000032200-28%
LeilighetJohan Castbergs vei 57OSLO162m²20083650000365000024500-9%
LeilighetRavnåsveien 41 F, leil nr 6009OSLO97m²20081600000165000022800-22%
EneboligPeder Holtsgate 28VARDØ101m²200931500020000012500-76%
Delt boligStrandalsveien 7 CNARVIK64m²201163000055000017400-44%
Delt boligStrandalsveien 7 BNARVIK65m²201163000052000017400-45%
LeilighetStrandalsveien 7 ANARVIK64m²201158000048000024600-64%
Delt boligMaridalsveien 2 - seksjon 1NARVIK59m²200980000056000014700-8%
Delt boligMaridalsveien 2 - seksjon 2NARVIK59m²200980000059000014700-8%
Delt boligErik Hansens vei 2 ANARVIK107m²2009725000102000014700-54%
Delt boligErik Hansens vei 2 BNARVIK107m²2009825000112000014700-48%
LeilighetHånesveien 63, leil 504KRISTIANSAND53m²20101400000120000030000-10%
Delt boligAndreas Markussons vei 62 ABODØ99m²20101610000137000024400-34%
Delt boligLars Bergs vei 16 ABODØ99m²20101610000139000024400-34%
Delt boligLars Bergs vei 16 BBODØ99m²20101650000134000024400-32%
Delt boligKnut Hamsuns vei 12 BBODØ99m²20101830000143000024400-25%
EneboligRegine Normanns vei 80BODØ103m²20101890000168000021700-16%
EneboligRegine Normanns vei 86BODØ103m²20101850000165000021700-18%
EneboligRegine Normanns vei 90BODØ107m²20091670000156000020800-25%
Delt boligAndreas Markussons vei 64 BBODØ99m²20101635000139000024400-33%
Delt boligLars Bergs vei 18 BBODØ99m²20101630000145000024400-33%
Delt boligKrokbekkveien 20 CMÅLSELV91m²200850000050000014700-63%
Delt boligKrokbekkveien 20 AMÅLSELV91m²200845000045000014700-67%
Delt boligKrokbekkveien 20 BMÅLSELV91m²200961000045000014700-55%
Delt boligKrokbekkveien 20 DMÅLSELV91m²200850000045000014700-63%
LeilighetLyngvegen 4, leil nr 129029KONGSVINGER102m²20081170000130000015000-24%
Delt boligKnut Hamsuns vei 16 BBODØ97m²20101600000138000024400-33%
Delt boligSælsvei 14BERGEN101m²20091850000150000019600-7%
EneboligLars Bergs vei 12BODØ80m²20091610000132000020800-4%
Delt boligAndreas Markussons vei 64 ABODØ99m²20101560000132000024400-36%
Delt boligLars Bergs vei 18 ABODØ99m²20101610000145000024400-34%
Delt boligLars Bergs vei 20 ABODØ99m²20101870000161000024400-23%
Delt boligLars Bergs vei 20 BBODØ99m²20101710000139000024400-30%
Delt boligKnut Hamsuns vei 10 ABODØ99m²20101660000139000024400-32%
Delt boligKnut Hamsuns vei 10 BBODØ99m²20101450000137000024400-40%
EneboligKnut Hamsuns vei 12 ABODØ99m²20101690000169000021700-22%
Delt boligKnut Hamsuns vei 14 ABODØ99m²20101800000159000024400-26%
Delt boligKnut Hamsuns vei 14 BBODØ99m²20101780000159000024400-27%
EneboligRegine Normanns vei 88BODØ111m²20081510000151000021700-38%
EneboligRegine Normanns vei 92BODØ125m²20092500000197000020800-40%
EneboligRegine Normanns vei 94 ABODØ125m²20082240000224000021700-18%
EneboligRegine Normanns vei 96BODØ125m²20092400000197000020800-8%
Delt boligSolmoen 33 ASØRREISA291m²201237000045000018700-94%
Delt boligSolmoen 35 BSØRREISA20118750011250017400-96%
Delt boligAkebakken 11TJELDSUND97m²201130000040000017400-83%
EneboligHukkelberg AukraAUKRA159m²20121450000145000015500-42%
Delt boligStoråsveien 27NARVIK162m²20092150000150000014700-10%
Delt boligAndreas Markussons vei 66 ABODØ99m²20101600000135000024400-34%
EneboligKnut Hamsuns vei 4BODØ80m²20091520000136000020800-9%
Delt boligKnut Hamsuns vei 16 CBODØ97m²20101530000138000024400-36%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 4 BBODØ99m²20101305000130500024400-46%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 4 CBODØ99m²20101310000131000024400-46%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 2 ABODØ86m²20091510000149000022400-22%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 4 DBODØ99m²20101340000134000024400-45%
Delt boligAltaveien 35ALTA69m²201112500001250000174004%
EneboligReinveien 28TØNSBERG116m²2010270000026500001960018%
EneboligSolveien 1SORTLAND225m²20082525000260000012200-9%
EneboligØvreveien 7 ASORTLAND98m²20101250000110000013500-6%
EneboligØvreveien 3 CSORTLAND97m²20101225000115000013500-7%
Delt boligAkebakken 10TJELDSUND86m²201030000045000016400-79%
Delt boligAkebakken 12TJELDSUND86m²200852500052500014700-59%
EneboligUtsikten 8TJELDSUND144m²200995000085000012500-48%
EneboligØvreveien 7TJELDSUND109m²200965000062500012500-53%
Delt boligStoråsveien 21NARVIK112m²20101350000135000016400-27%
Delt boligStoråsveien 23NARVIK112m²20091570000145000014700-5%
Delt boligStoråsveien 25NARVIK143m²20092100000210000014700-1%
EneboligUlveveien 33PORSANGER90m²201076000069000013500-38%
EneboligSlåttmyrveien 27ELVERUM131m²2009210000018500001030055%
LeilighetAndresbakken 10, leil nr 10431HAMAR105m²20091200000115000021900-48%
LeilighetKrokbekkveien 19 ABARDU70m²200838500036000019800-73%
LeilighetKrokbekkveien 19 CBARDU70m²200840700038000019800-71%
LeilighetKrokbekkveien 19 DBARDU69m²200837500035000019800-73%
LeilighetKrokbekkveien 19 EBARDU69m²200839600037000019800-72%
Delt boligKaptein Hannevigsvei 15bKONGSBERG110m²20091650000175000015500-4%
LeilighetBruskedalsreset 121BERGEN112m²20081690000165000023000-32%
Delt boligEdmunds gate 10 A-B-C-DANDØY284m²201113750013750017400-98%
EneboligMerkeveien 14ANDØY107m²201152000051000014000-66%
EneboligMerkeveien 10ANDØY107m²201148000048000014000-68%
EneboligMerkeveien 18ANDØY107m²201150000050000014000-67%
EneboligMerkeveien 12ANDØY107m²201152000052000014000-66%
EneboligMerkeveien 65ANDØY92m²201149000043000014000-62%
EneboligMerkeveien 67ANDØY94m²200835000032500012200-70%
EneboligMerkeveien 69ANDØY94m²200837000027000012200-68%
EneboligMerkeveien 71ANDØY94m²200827500027500012200-77%
EneboligMerkeveien 73ANDØY94m²200835000028000012200-70%
EneboligMerkeveien 83ANDØY94m²200826500026500012200-77%
EneboligMerkeveien 91ANDØY86m²200833000033000012200-69%
EneboligMerkeveien 102ANDØY87m²200830000030000012200-72%
EneboligMerkeveien 104ANDØY88m²200841000032000012200-62%
EneboligMerkeveien 106ANDØY87m²200930000028500012500-73%
EneboligMerkeveien 108ANDØY94m²200832500032500012200-72%
EneboligKjonerudveien 163STANGE141m²20091450000145000010300-1%
Delt boligRollandslien 249BERGEN111m²20081700000170000019200-9%
EneboligToftakerlia 2BARDU121m²200844000015000012200-71%
EneboligTyrsvei 21BERGEN165m²20092700000270000020700-21%
Delt boligKong Hans gate 69 AANDØY284m²201115000013625017400-97%
Delt boligEdmunds gate 9ANDØY284m²201118250013625017400-97%
Delt boligEdmunds gate 10 A-B-C-DANDØY284m²201113750013750017400-98%
Delt boligEdmunds gate 10 A-B-C-DANDØY284m²201113750013750017400-98%
Delt boligEdmunds gate 10 A-B-C-DANDØY284m²201113750013750017400-98%
Delt boligEdmunds gate 11 A-B-C-DANDØY284m²201114000014000017400-98%
Delt boligEdmunds gate 11 A-B-C-DANDØY284m²201114000014000017400-98%
Delt boligEdmunds gate 11 A-B-C-DANDØY284m²201114000014000017400-98%
NæringseiendomPeder Holtsgate 42 BVARDØ201120000020000000%
EneboligAndreas Markussons vei 60BODØ80m²20091490000134000020800-11%
EneboligAndreas Markussons vei 56BODØ76m²20101360000136000021700-18%
Delt boligAndreas Markussons vei 68 ABODØ97m²20101650000145000024400-31%
Delt boligAndreas Markussons vei 68 CBODØ97m²20101380000138000024400-42%
EneboligKnut Hamsuns vei 2BODØ80m²20091530000139000020800-9%
Delt boligKnut Hamsuns vei 16 DBODØ97m²20101640000145000024400-31%
Delt boligNattmålsveien 8 - seksjon 1NARVIK65m²200850500048000014700-48%
Delt boligNattmålsveien 8 - seksjon 2NARVIK65m²200853000053000014700-45%
Delt boligNattmålsveien 8 - seksjon 3NARVIK65m²200850000050000014700-48%
Delt boligNattmålsveien 8 - seksjon 4NARVIK65m²200852050052000014700-46%
Delt boligBrønndalsåsen 2BERGEN105m²20081400000140000020300-34%
EneboligAndreas Markussons vei 58BODØ98m²20081610000161000021700-25%
EneboligKnut Hamsuns vei 6BODØ80m²20091350000132000020800-19%
EneboligKnut Hamsuns vei 8BODØ80m²20091400000139000020800-16%
Delt boligKnut Hamsuns vei 16 ABODØ97m²20101680000145000024400-30%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 2 DBODØ86m²20091500000149000022400-23%
LeilighetLiaflaten 118BERGEN105m²20081550000135000023000-26%
EneboligAndreas Markussons vei 54BODØ80m²20091490000139000020800-11%
Delt boligSprinten 3 ABODØ92m²20101590000159000024400-30%
Delt boligIdrettsgata 44 AVARDØ108m²201119000040000017400-90%
EneboligHosletoppen 64BÆRUM262m²20086400000690000031500-23%
Delt boligAndreas Markussons vei 68 DBODØ97m²20101450000145000024400-39%
Delt boligIdrettsgata 44 BVARDØ108m²201120000035000017400-90%
Delt boligAndreas Markussons vei 66 BBODØ99m²20101680000146000024400-31%
Delt boligNordåsbråtet 112BERGEN141m²20082800000280000022300-11%
Delt boligSkogfaret 9 ASKEDSMO141m²20082000000200000020700-48%
EneboligTyrsvei 14BERGEN97m²2008245000023500002180015%
Delt boligStoråsveien 17NARVIK112m²2009200000014500001470021%
Delt boligStoråsveien 19NARVIK128m²200918000001475000147002%
EneboligUtsikten 4NORDKAPP135m²201186000086000014000-55%
Delt boligKaptein Hannevigsvei 13 BKONGSBERG109m²200817000001700000147006%
Delt boligAnton Jakobsensvei 74TROMSØ113m²20112300000235000025200-20%
EneboligAsbjørn Selsbanes gate 23HARSTAD203m²20092550000225000020800-40%
EneboligMarinevegen 5HARSTAD168m²20081900000190000021700-48%
EneboligHarstadgårdsveien 5HARSTAD122m²20082400000160000021700-10%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 2 BBODØ86m²20091450000145000022400-25%
EneboligMarinevegen 3HARSTAD214m²20122300000280000023900-56%
EneboligHarstadgårdsvegen 9HARSTAD168m²20082200000220000021700-40%
EneboligGrønnebakkan 98HARSTAD128m²20081950000195000021700-30%
LeilighetRavnåsveien 45 DOSLO97m²20081710000170000022800-17%
LeilighetRavnåsveien 45 E, leil nr 5011OSLO97m²20081605000165000022800-22%
Delt boligBruskedalsreset 50BERGEN111m²20081680000168000019200-10%
LeilighetBruskedalsreset 117BERGEN112m²20081750000166000023000-30%
EneboligAnne Moes gate 9ELVERUM177m²200919500001950000103006%
EneboligBekkelia 28NITTEDAL108m²200921000002200000194001%
Delt boligKaptein Hannevigsvei 31BKONGSBERG95m²20081360000135000014700-3%
EneboligRyghs vei 2OSLO347m²201010000000880000039900-28%
EneboligMerkeveien 75ANDØY88m²200944000039000012500-60%
EneboligMerkeveien 77ANDØY88m²200938500034000012500-65%
EneboligMerkeveien 79ANDØY93m²200941000033000012500-65%
EneboligMerkeveien 81ANDØY94m²200937000031500012500-69%
EneboligMerkeveien 89ANDØY88m²200934000034000012500-70%
Delt boligKaptein Hannevigsvei 31AKONGSBERG95m²20081350000135000014700-4%
EneboligGaupevegen 8ELVERUM187m²200822500002250000950026%
LeilighetBlystadringen 4 aRÆLINGEN95m²20081200000130000026000-44%
Delt boligPorsveien 45PORSANGER135m²201290000090000018700-65%
EneboligRapet 36NARVIK124m²20101200000115000013500-29%
EneboligRapet 40NARVIK124m²20101150000110000013500-32%
LeilighetKolsåsstien 6 (Forsvarets BRL)BÆRUM50m²20101200000115000035900-25%
LeilighetGullhaugveien 65, Bærums verkBÆRUM110m²20081840000195000032200-48%
EneboligSjøbergveien 17ULLENSAKER195m²20082550000260000014800-12%
Delt boligMorkelstien 14, leil nr 134RYGGE101m²200811500001220000127001%
EneboligFuruveien 46RINGSAKER92m²2009145000013500001030053%
EneboligIvar Skårsets Veg 23ELVERUM140m²2009191000018500001030032%
LeilighetBlystadringen 12 cRÆLINGEN84m²20081100000115000026000-41%
LeilighetBlystadringen 10 cRÆLINGEN99m²20081360000140000026000-40%
LeilighetBlystadringen 12 aRÆLINGEN101m²20081100000120000026000-51%
EneboligEgebergsgate 7SØR-VARANGER160m²20102100000210000013500-3%
LeilighetHetlevikåsen 24BERGEN63m²200980000070000023300-37%
LeilighetTvildeveien 16AVOSS80m²20091700000170000023600-10%
LeilighetRollandslia 75BERGEN112m²20091650000125000023400-30%
Delt boligTodderudvegen 23HAMAR105m²20111460000147000019200-28%
LeilighetWaraveien 12 AVADSØ100m²201285000085000027000-69%
LeilighetMyrdalskogen 22BERGEN79m²20091250000110000023400-26%
EneboligHammarstuveien 17RINGSAKER104m²2009140000015400001030030%
LeilighetHetlevikåsen 26BERGEN63m²200980000072500023300-37%
LeilighetOlsvikmarken 6BERGEN51m²200990000090000023300-24%
LeilighetStokkedalslien 81BERGEN102m²20091740000160000023300-24%
EneboligVesleliene 4EIDSVOLL191m²20112600000270000016800-19%
EneboligSundstubakkenÅMOT190m²20091700000170000010300-14%
EneboligRisveien 4ÅMOT137m²2009925000100000010300-35%
EneboligRisveien 7ÅMOT104m²20091070000107000010300-1%
Delt boligCasparis veg 5 BHAMAR100m²20111450000145000019200-25%
LeilighetKløverenga 3, leil nr 42LILLEHAMMER121m²20091300000132000023400-55%
LeilighetVåkleivskogen 131BERGEN71m²20091200000120000023300-24%
LeilighetStemmeveien 32BERGEN334m²20099700000640000031400-8%
EneboligHosletoppen 50BÆRUM146m²20094050000315000031100-11%
EneboligBekkelia 26NITTEDAL106m²20091850000195000019400-9%
LeilighetRavnåsveien 27 E, leil nr 5002OSLO75m²20091260000125000023700-23%
LeilighetRavnåsveien 83, leil nr 3027OSLO59m²20091050000105000023700-18%
LeilighetOspelia 30BNITTEDAL84m²20091450000145000026400-31%
LeilighetBekkjarvikveien 25bBERGEN106m²20092050000180000023400-14%
LeilighetSøråshøgda 381 (D-63)BERGEN80m²20091460000140000026400-29%
Delt boligVallalia 74BERGEN115m²20091650000115000021900-35%
Delt boligGamle Mathopsveien 1ABERGEN106m²20091830000165000019600-3%
LeilighetMårdalen 43, leil nr 80BERGEN84m²20091500000150000026400-22%
EneboligRapet 38NARVIK124m²20101200000108000013500-29%
Delt boligReinsdyrveien 13 A og BSØR-VARANGER20120018700-100%
Delt boligReinsdyrveien 13 A og BSØR-VARANGER20120018700-100%
EneboligLutsiveien 146SANDNES162m²20113500000395000025700-16%
LeilighetWaraveien 12 BVADSØ113m²201180000080000024600-72%
Delt boligSallinensgate 3 BVADSØ78/100m²200955000055000014700-100%
Delt boligSallinensgate 3 AVADSØ72/100m²200950000050000014700-100%
EneboligÅsta Kongsmors gate 13STAVANGER302m²2009920000070000002570018%
EneboligRogneveien 15PORSANGER115m²20101460000109000013500-6%
Delt boligMellomveien 45 BSØR-VARANGER104m²20111570000140000017400-14%
Delt boligMellomveien 47 ASØR-VARANGER104m²20111675000140000017400-8%
Delt boligReinsdyrveien 11 ASØR-VARANGER104m²2011160000090000017400-12%
Delt boligReinsdyrveien 11 BSØR-VARANGER104m²2011167000090000017400-8%
Delt boligCasparis vei 5 AHAMAR100m²20111610000145000019200-17%
LeilighetNedre Terrasseveg 4, leil nr 67STJØRDAL96m²20101400000105000022600-13%
LeilighetNedre Terrasseveg 5, leil nr 74STJØRDAL96m²20101500000135000022600-8%
LeilighetStokkedalslien 59BERGEN102m²20091800000165000023300-21%
Delt boligRustadbakken 5 DMÅLSELV115m²201279000078000018700-64%
Delt boligRønning Tollefsens Vei 8A, BardufossMÅLSELV102m²201157000057000017400-68%
Delt boligRønning Tollefsens vei 8 BMÅLSELV102m²201195000066000017400-47%
Delt boligKrokbekkvegen 45 BMÅLSELV93m²201270000070000018700-60%
Delt boligRønning Tollefsens vei 6 AMÅLSELV102m²201163000063000017400-65%
Delt boligRønning Tollefsens vei 6 BMÅLSELV102m²201178500063000017400-56%
Delt boligRustadbakken 5 BMÅLSELV115m²201273000073000018700-67%
Delt boligHeggeveien 44BNITTEDAL121m²20091650000155000020600-29%
LeilighetOlsvikåsen 33BERGEN94m²20101255000125000025900-34%
LeilighetHånesveien 63, leil 205KRISTIANSAND56m²20101290000120000030000-21%
LeilighetStokmovegen 32, leil nr H0201STJØRDAL67m²20121750000172000026200-1%
EneboligSolveig Bergsliensgt. 2STAVANGER163m²20104000000400000028200-13%
Delt boligStokmoveg 30 ASTJØRDAL201217500001640000170000%
Delt boligStokmoveg 30 BSTJØRDAL201217500001620000170000%
Delt boligStokmoveg 30 CSTJØRDAL201217500001680000170000%
Delt boligStokmoveg 30 DSTJØRDAL201217500001650000170000%
LeilighetØvre Terrasseveg 3, leil nr 58STJØRDAL96m²20101600000150000022600-27%
LeilighetHelsethellinga 21, leil 0101BÆRUM106m²20102350000240000035900-38%
LeilighetArne Abrahamsvei 11BERGEN63m²20101460000120000025900-5%
Delt boligÅmundsdalen 58BERGEN109m²20101800000160000021000-20%
LeilighetStokkedalslia 75 BERGEN103m²20101820000170000025900-29%
LeilighetVåkleivskogen 99 BERGEN68m²20101450000120000025900-15%
LeilighetMårdalen 43 BERGEN84m²20101680000147000029000-32%
LeilighetMårdalen 43, leil nr 82BERGEN84m²20101660000152000029000-32%
Delt boligSælsvei 17-23 BERGEN368m²20107235000500000022100-12%
EneboligBakkehuset ÅMOT190m²20101300000135000010800-37%
EneboligMittunÅMOT75m²201018000035000010800-78%
EneboligWestheimÅMOT99m²201088000059000010800-18%
EneboligMalmmoÅMOT96m²201062500069000010800-40%
EneboligUtsiktenÅMOT100m²201031500040000010800-71%
EneboligBrænnaÅMOT84m²201040000042000010800-56%
EneboligBarbra Ringsvei 5ELVERUM196m²2010240000024000001080013%
EneboligHøstmælingsvegen 23, leil nr 72LILLEHAMMER100m²20111310000131000018800-31%
Delt boligGeneral Rugesvei 30A, leil nr 26SANDNES114m²20102000000200000025200-26%
Delt boligKanabakken 2 AVADSØ100m²201175000075000017400-57%
LeilighetKanabakken 6 AVADSØ105m²201275500065000027000-74%
LeilighetTerje Wolds gate 18 VADSØ103m²20121150000115000027000-59%
Delt boligHusabøveien 32EIGERSUND114m²20101275000140000020700-46%
LeilighetOspelia 26 bNITTEDAL84m²20101680000160000028300-27%
LeilighetRavnåsveien 57DOSLO97m²20102200000220000025500-7%
LeilighetRevestien 44RÆLINGEN20101600000155000028300-52%
Delt boligRevestien 12RÆLINGEN111m²20102050000145000022400-13%
Delt boligGullhaugveien 78BÆRUM105m²20102350000140000032200-31%
EneboligBrennalia 9NITTEDAL110m²201025000002300000209008%
LeilighetVevelstadåsen 43SKI110m²20112000000190000033100-44%
Delt boligSolvollveien 11 CFAUSKE116m²20111435000143000017400-29%
LeilighetKolsåsstien 6 (Forsvarets BRL)BÆRUM63m²20101810000132000035900-12%
LeilighetKolsåsstien 6 -leil 606 -3-roms 021900BÆRUM63m²20101570000130000035900-22%
LeilighetKolsåsstien 6 (Forsvarets BRL), leil nr 15BÆRUM54m²20101275000120000035900-26%
LeilighetKolsåsstien 6 (Forsvarets BRL), leil nr 15BÆRUM65m²20101670000140000035900-20%
LeilighetKolsåsstien 6 (Forsvarets BRL), leil nr 28BÆRUM84m²20101900000190000035900-29%
EneboligBekkelia 34NITTEDAL110m²201025000002500000209008%
LeilighetHelsetveien 6BÆRUM91m²20102300000230000035900-29%
Delt boligGullhaugveien 88BÆRUM127m²20102000000200000032200-52%
LeilighetVåkleivskogen 105BERGEN72m²20101600000140000025900-12%
Delt boligØvre Toppenhaug 131BÆRUM125m²20103350000295000032200-17%
EneboligOle Messeltsvei 3 - 5OSLO193m²2011740000050000002700042%
Delt boligSandalsringen 86BERGEN113m²2010306000023500002420011%
LeilighetLIAFLATEN 30BERGEN106m²20101580000150000025800-34%
Delt boligBankveien 19DRYGGE88m²2010150000014100001480015%
Delt boligBankveien 17ARYGGE88m²2010146000013900001480012%
Delt boligBankveien 17BRYGGE88m²201014000001400000148007%
Delt boligBankveien 17CRYGGE88m²201013900001390000148006%
Delt boligBankveien 17DRYGGE88m²2010145000014000001480011%
Delt boligBankveien 19ARYGGE88m²2010150000014300001480015%
Delt boligBankveien 19CRYGGE88m²201014300001430000148009%
EneboligMyrlia 31NITTEDAL113m²201126500002300000218007%
Delt boligBankveien 21CRYGGE88m²2011156000014000001520016%
Delt boligBankveien 21DRYGGE88m²2011155000014200001520015%
LeilighetStoråsveien 16, 2. etasjeNARVIK63m²20111300000115000024600-17%
Delt boligKrokbekkveien 29 AMÅLSELV110m²201278000078000018700-63%
Delt boligKrokbekkveien 29 BMÅLSELV110m²201277000077000018700-63%
Delt boligKrokbekkveien 27 AMÅLSELV110m²201292500068000018700-56%
Delt boligKrokbekkveien 27 BMÅLSELV110m²201275000075000018700-64%
Delt boligRustadbakken 4 AMÅLSELV114m²201281000078000018700-63%
Delt boligRustadbakken 4 BMÅLSELV114m²201285000075000018700-61%
Delt boligRustadbakken 4 CMÅLSELV114m²201285000072000018700-61%
Delt boligRustadbakken 4 DMÅLSELV114m²201284000078000018700-61%
Delt boligRustadbakken 1 AMÅLSELV104m²201292000080000018700-53%
Delt boligRustadbakken 1 BMÅLSELV104m²201285000073000018700-57%
Delt boligRustadbakken 1 CMÅLSELV104m²201293000073000018700-53%
Delt boligRustadbakken 1 DMÅLSELV132m²201280000075000018700-59%
LeilighetLiaflaten 50BERGEN106m²20111600000175000028400-40%
Delt boligKjenndalslia 9BERGEN116m²20112600000260000026800-17%
Delt boligMellomveien 37 BSØR-VARANGER104m²20111450000140000017400-20%
Delt boligMellomveien 47 BSØR-VARANGER104m²20111400000140000017400-23%
Delt boligMellomveien 37 ASØR-VARANGER104m²20111625000140000017400-11%
Delt boligMellomveien 39 ASØR-VARANGER97m²20121510000150000018700-17%
Delt boligMellomveien 39 BSØR-VARANGER97m²20121650000165000018700-10%
Delt boligMellomveien 41 ASØR-VARANGER97m²201219750001750000187008%
Delt boligReinsdyrveien 13 BSØR-VARANGER104m²20111640000100000017400-10%
Delt boligMellomveien 43 ASØR-VARANGER97m²20121760000160000018700-3%
EneboligHellandvegen 10VESTRE TOTEN98m²201183500065000011800-28%
LeilighetBlystadringen 2D, leil 0133RÆLINGEN86m²20111620000141000030800-33%
EneboligLahaugmoveien 19ASKEDSMO93m²20111800000165000021800-12%
Delt boligLahaugmoveien 25 ASKEDSMO93m²20111650000175000023800-26%
Delt boligKolsåsstien 18BÆRUM108m²20113100000310000035700-20%
Delt boligLahaugmoveien 19 BSKEDSMO93m²20111950000170000023800-12%
Delt boligLahaugmoveien 23 BSKEDSMO93m²20111600000160000023800-28%
LeilighetBlystadringen 6 C, leil 0127RÆLINGEN96m²20111630000145000030800-40%
LeilighetBlystadlia 8 D, leil 0247RÆLINGEN82m²20111590000142000030800-31%
LeilighetBlystadringen 8 B, leil 0231RÆLINGEN83m²20111410000140000030800-39%
LeilighetGustav Vigelandsgate 50SANDNES73m²20112150000207500036400-18%
LeilighetGustav Vigelandsgate 46SANDNES73m²20112075000210000036400-21%
LeilighetGustav Vigelandsgate 44SANDNES88m²20112350000245000036400-26%
Delt boligKrystallveien 57SANDNES73m²2011230000020000002850015%
Delt boligKrystallveien 59SANDNES73m²2011245000020500002850022%
LeilighetNøtteveien 7BSANDNES94m²20112350000235000036400-27%
LeilighetNøtteveien 20SANDNES86m²20112500000235000036400-15%
LeilighetNøtteveien 16SANDNES80m²20112250000220000036400-17%
Delt boligHøgevollsveien 60 BSANDNES117m²20112900000285000028500-11%
LeilighetSeehusensgate 52 B, leil nr H0301STAVANGER71m²20112610000235000041800-10%
Delt boligSolfagerstien 8STAVANGER125m²20113100000250000030800-16%
LeilighetGustav Vigelandsgate 42SANDNES86m²20112100000210000036400-32%
Delt boligUlakroken 4 ASTAVANGER82m²20121975000197500032900-27%
Delt boligHøgevollsveien 32 BSANDNES113m²20112900000290000028500-8%
Delt boligHøgevollsveien 44 ASANDNES114m²20113100000290000028500-2%
LeilighetGustav Vigelands gate 44SANDNES87m²20112350000217500036400-25%
Delt boligBankveien 23 A-DRYGGE88m²2011166500015500001520024%
Delt boligAsperholen 55 (54?)SANDNES112m²20112800000290000028500-6%
Delt boligAsperholen 9SANDNES78m²20111950000185000028500-3%
LeilighetBoganesveien 3 BSTAVANGER87m²20112350000230000041800-28%
LeilighetBoganesveien 3 BSTAVANGER74m²20112000000200000041800-30%
LeilighetGustav Vigelandsgate 42SANDNES86m²20112250000225000036400-27%
Delt boligGullhaugveien 37BÆRUM101m²20123230000280000037300-15%
Delt boligGullhaugveien 39BÆRUM101m²20123210000310000037300-15%
LeilighetRavnåsveien 83 leil 4026OSLO60m²20111370000130000027700-9%
LeilighetPilestredet 47 B leil 4006OSLO91m²20113500000375000053300-27%
LeilighetNorbygata 3 leil 3001OSLO89m²20112100000220000039300-34%
LeilighetPilestredet 47 A leil 3007OSLO108m²20113960000405000053300-29%
LeilighetFredbos vei 55 leil 115ASKER82m²20111870000165000036200-36%
LeilighetHelsetveien 12 leil 0101BÆRUM98m²20112700000235000040100-31%
LeilighetRevestien 28 leil nr 416/33RÆLINGEN98m²20112075000180000030800-28%
Delt boligEkkoveien 40BÆRUM102m²20123650000365000037300-5%
LeilighetUllern Allé 89OSLO160m²20116600000660000049500-17%
LeilighetRavnåsveien 55 D, leil 7016OSLO74m²20111470000147000027700-19%
LeilighetNøtteveien 14 A, leil nr 44SANDNES78m²20111850000185000036400-30%
LeilighetAsperholen 85SANDNES97m²20111900000190000036400-40%
LeilighetSandvikbakken 36SANDNES110m²20121600000168000040100-51%
Delt boligUlastien 8STAVANGER168m²20113050000265000030800-35%
Delt boligUlakroken 28STAVANGER148m²20112900000290000030800-30%
EneboligVaratunveien 30SANDNES228m²20125050000540000027700-21%
Delt boligMyklabergveien 80SANDNES20112105000170000028500-32%
LeilighetGustav Vigelands gate 48SANDNES73m²20112200000220000036400-16%
LeilighetSyd-Fossum 55 leil 115BÆRUM94m²20113000000300000040100-19%
LeilighetRavnåsveien 41 E, leil 5009OSLO99m²20111560000165000027700-35%
EneboligRapet 42NARVIK124m²20121480000120000014800-20%
Delt boligGullhaugveien 102BÆRUM101m²20123320000305000037300-12%
EneboligBekkelia 30NITTEDAL109m²201125500002550000218007%
LeilighetUllern Allé 47OSLO144m²20115700000570000049500-20%
EneboligRavegen 9SORTLAND119m²20121550000150000014800-12%
EneboligMorkaveien 11 - og 9?DOVRE151m²2012950000105000012300-49%
EneboligHeimhovda 14DOVRE163m²2012970000110000012300-52%
Delt boligKrokbekkveien 49 BMÅLSELV93m²20121050000105000018700-40%
Delt boligAnton Jakobsens veg 78TROMSØ110m²201229800002680000267001%
EneboligBjørkveien 1MÅLSELV144m²20121550000155000014800-28%
EneboligHeimdalsveien 1MÅLSELV120m²20121650000150000014800-8%
Delt boligEkkoveien 38BÆRUM102m²201241000003600000373007%
Delt boligUlastien 27STAVANGER106m²20122710000240000032900-16%
LeilighetSandvikbakken 26SANDNES110m²20121600000165000040100-51%
LeilighetSandvikbakken 26SANDNES62m²20121270000137000040100-31%
Delt boligLahaugmoveien 23 ASKEDSMO93m²20111700000165000023800-24%
Delt boligVestrikroken 6STAVANGER135m²20122850000300000032900-35%
LeilighetBoganesveien 3BSTAVANGER20122425000239000045400-51%
EneboligTrysil Knuts gate 15STAVANGER130m²20123000000300000033500-24%
EneboligLahaugmoveien 25 BSKEDSMO93m²20111700000170000021800-17%
Delt boligGamle Kjøkkelvikveien 36BERGEN130m²20122530000220000025900-25%
LeilighetBarliveien 42BERGEN96m²20122100000185000030900-23%
Delt boligGullhaugveien 70BÆRUM104m²20123220000260000037300-17%
Delt boligGullhaugveien 76BÆRUM104m²20122900000260000037300-26%
Delt boligBankveien 23 A-DRYGGE88m²2011160000015500001520019%
Delt boligBankveien 23 A-DRYGGE88m²2011155000015500001520015%
Delt boligBankveien 23 A-DRYGGE88m²2011165000015500001520023%
Delt boligLaboveien 1BSKEDSMO93m²20111600000165000023800-28%
EneboligMonsberga 10STJØRDAL175m²2012370000036500001370054%
LeilighetNedre Terrasseveg 4STJØRDAL96m²20121630000163000026200-15%
EneboligStøa 11ANDØY154m²201242500042500014800-77%
EneboligStøa 5ANDØY103m²201237500037500014800-76%
LeilighetNorbygata 3 leil 5001OSLO89m²20122525000200000043000-31%
LeilighetRavnkroken 19 F, leil nr 8010OSLO75m²20121800000170000030400-19%
Delt boligGullhaugveien 92BÆRUM101m²20123150000254000037300-17%
LeilighetPilestredet 47 B, leil 4004OSLO91m²20123650000330000058100-29%
LeilighetArthur Nordlies vei 1 DOSLO95m²20121910000185000031800-37%
LeilighetKrystallveien 41SANDNES73m²20122450000200000040100-13%
Delt boligToppenhaugberget 8BÆRUM125m²20123450000310000037300-27%
Delt boligKolsåsstien 34BÆRUM108m²20123000000310000037300-26%
LeilighetOle Brums vei 40OSLO70m²20121800000135000030700-15%
LeilighetTorjusbakken 20 EOSLO160m²20126800000630000054200-22%
Delt boligStokkedalslia 63BERGEN100m²20122500000250000025900-3%
LeilighetVåkleivskogen 115BERGEN68m²20121875000160000030900-10%
LeilighetBrønndalsåsen 7BERGEN94m²20121500000160000030900-36%
Delt boligSkjenlien 76BERGEN104m²20121250000125000025900-28%
Delt boligKrokbekkvegen 45 AMÅLSELV93m²201272000072000018700-59%
LeilighetVevelstadåsen 39SKI83m²20122110000165000035400-27%
LeilighetLandingsveien 56OSLO85m²20123100000290000050400-27%
LeilighetLandingsveien 56OSLO85m²20123200000290000050400-24%
LeilighetLandingsveien 130OSLO85m²20122970000290000050400-30%
LeilighetLandingsveien 106 leil nr 1021OSLO88m²20123500000260000050400-20%
LeilighetVesteråsveien 36OSLO125m²20124250000435000054200-38%
LeilighetVesteråsveien 38OSLO134m²20124300000435000054200-41%
LeilighetHoffsveien 64A- Smedstadbakken brl, leil nr 3021OSLO101m²20123900000340000054200-25%
LeilighetHoffsveien 62C - Smedstadbakken brl, leil nr 3018OSLO101m²20123850000340000054200-26%
LeilighetHoffsveien 60C - Smedstadbakken brlOSLO91m²20123500000340000054200-25%
LeilighetGrefsenkollveien 12 A leil nr 358OSLO75m²20122800000270000051500-27%
LeilighetGrefsenkollveien 12 B leil nr 284OSLO90m²20123250000310000051500-29%
LeilighetRavnåsveien 45 FOSLO97m²20121670000165000030400-35%
LeilighetOspelia 26 CNITTEDAL85m²20121570000155000033500-40%
LeilighetSyd-Fossum 55BÆRUM94m²20123850000340000042800-3%
LeilighetGamle Mathopsvei 1cBERGEN106m²20122050000205000030900-30%
Delt boligMerkeveien 84, leil nr 238ANDØY88m²201255000055000018700-67%
EneboligStøa 1ANDØY101m²201245000045000014800-70%
Delt boligStøANDØY199m²201240000040000018700-90%
LeilighetGrefsenkollveien 12 A leil nr 354OSLO75m²20122650000260000051500-31%
LeilighetLandingveien 104 leil 1023 - 030100OSLO88m²20123050000250000050400-30%
LeilighetGrefsenkollveien 12 B leil nr 288OSLO90m²20123100000310000051500-33%
LeilighetGrefsenkollveien 12 E leil nr 76OSLO114m²20123600000360000051500-38%
LeilighetTerje Wolds gate 16VADSØ103m²20121200000120000027000-57%
Delt boligSneveien 3 BVEFSN93m²20121430000130000018700-18%
EneboligSkjervangen 20VEFSN107m²20121550000155000014800-3%
Delt boligStokkedalslia 109BERGEN100m²20122450000245000025900-5%
LeilighetÅsstubben 58OSLO141m²20124500000430000054200-42%
Delt boligBankveien 19BRYGGE88m²2012154000015400001590010%
Delt boligRevestien 7RÆLINGEN102m²20121650000165000025800-33%
Natoveien 2A 2B 4A 4B 6A 6BSKEDSMO20081100000110000000%
Solmoen 3 BSØRREISA117m²200825000025000000%
BERGEN105m²20081450000160000000%
NITTEDAL122m²20082150000215000000%
Skjoldvegen 43 BERGEN455m²20083100000310000000%
Revestien 9OSLO116m²20081460000160000000%
Kaptein Hannevigsvei 9KONGSBERG286m²20090000%
Syd-Fossum 57 Seksjon 196OSLO112m²20093000000285000000%
Lars Bergs vei 14BODØ0m²20091630000134000000%
Lars Bergs vei 6BODØ0m²20091510000136000000%
Syd-Fossum 57, seksjon nr 194OSLO0m²20092600000285000000%
Gaupefaret 1SKEDSMO0m²20091570000135000000%
Revestien 32RÆLINGEN116m²20101950000160000000%
Andreas Markusonsvei 62 BBODØ133m²20101500000135000000%
Andreas Markusonsvei 68 ABODØ151m²20101715000138000000%
Todderudvn HAMAR181m²20111410000143000000%
LeilighetSandvikbakken 36SANDNES86m²20111500000160000036400-31%
LeilighetSandvikbakken 36SANDNES117m²20111600000180000036400-47%
Syd-Fossum 53 leil 120BÆRUM0m²20113650000365000000%
Revestien 28 leil 0028RÆLINGEN135m²20110000%
Gustav Vigelandsgate 42SANDNES85m²20110000%
Nøtteveien 14SANDNES73m²20110000%
Syd-Fossum 53 leil 120BÆRUM210m²20110000%
Norbygata 3 leil 3001OSLO184m²20110000%
Ravnåsveien 41 E, leil 5009OSLO169m²20110000%
Laboveien 1BSKEDSMO555m²20110000%
Reinsdyrv 8,10,12,14 A/BSØR-VARANGER42m²20110000%
LeilighetArthur Nordlies vei 1 AOSLO125m²20122900000330000031800-34%
GrefsenOSLO120m²20124400000335000000%
83m²20121400000140000000%
Reinsdyrveien 9 A og BSØR-VARANGER84m²20130000%
Isak Sabasgt 6 AVADSØ321m²20131305000100000000%
Rødstrupeveien 4RYGGE80m²20131450000149000000%
Rødstrupeveien 12RYGGE94m²20131520000165000000%
Bankveien 21 ARYGGE141,5m²20131500000160000000%
Rådyrfaret 5RYGGE80m²20131280000127000000%
Gaupefaret 7RÆLINGEN120m²20132800000230000000%
Reinsdryveien 9 BSØR-VARANGER116m²20131615000160000000%
Skipsbygger Hæremsvei 9STAVANGER190m²20134900000490000000%
Anton Jakobsensvei 76TROMSØ129m²20133150000254000000%
Krokbekkvegen 53 BMÅLSELV130m²20131450000100000000%
Krokbekkvegen 51 AMÅLSELV130m²20131025000100000000%
Krokbekkvegen 51 BMÅLSELV130m²20131200000100000000%
Skipsbygger Hæremsvei 5STAVANGER190m²20134800000500000000%
ANDØY100m²201352000052000000%
Krokbekkvegen 47 AMÅLSELV130m²2013100000095000000%
Krokbekkvegen 47 BMÅLSELV130m²20131050000110000000%
Tyrs vei 9BERGEN175m²20132850000270000000%
Gullhaugveien 35BÆRUM107m²20133350000295000000%
Myrlia 33NITTEDAL113m²20132950000260000000%
Ospelia 24 A leil 0019NITTEDAL86m²20131500000160000000%
Helsethellinga 28BÆRUM100m²20132860000220000000%
LeilighetNorbygata 3 leil 4001OSLO89m²20112100000220000039300-100%
LeilighetGrefsenkollveien 12 E leil nr 74OSLO113m²20103750000375000041500-100%
LeilighetRavnåsveien 67 HOSLO76m²20121400000140000030400-100%
LeilighetGrefsenkollveien 12 E leil nr 72OSLO114m²20124400000335000051500-100%
Delt boligUlasvingen 16STAVANGER141m²20112900000290000030800-100%
Delt boligGranfossbakken 7BÆRUM175m²20094500000350000029100-12%
Delt boligGranfossbakken 7BÆRUM145m²20094100000360000029100-3%
LeilighetSyd-Fossum 57 seksjon nr 94BÆRUM113m²20092600000285000034200-33%
LeilighetSyd-Fossum 57 seksjon nr 96BÆRUM110m²20093000000285000033100-18%
LeilighetGustav Vigelandsgate 44SANDNES86m²20112200000220000036400-100%
Delt boligHøgevollsveien 46 BSANDNES114m²20112900000290000028500-100%
Delt boligHøgevollsveien 42 ASANDNES113m²20112900000290000028500-100%
Delt boligBergsbakken 52HARSTAD100m²20091300000130000022400-42%
EneboligJørns Gate 40HARSTAD199m²20082200000220000021700-50%
Delt boligAndreas Markussons vei 62 BBODØ99m²20101500000137000024400-100%
Delt boligAndreas Markussons vei 68 BBODØ97m²20101715000139000024400-100%
EneboligAndreas Markussons vei 72 ABODØ118m²20081880000188000021700-100%
EneboligAndreas Markussons vei 72 BBODØ118m²20081860000186000021700-100%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 2 CBODØ86m²20091450000145000022400-100%
Delt boligAsbjørn Dybwads vei 4 ABODØ99m²20101360000136000024400-100%
Delt boligKnut Hamsunds vei 18 ABODØ118m²20081880000188000023600-100%
LeilighetKnut Hamsunds vei 18 BBODØ118m²20081880000188000027800-100%
EneboligKnut Hamsunds vei 20 CBODØ103m²20081750000175000021700-100%
EneboligKnut Hamsunsvei 20 BBODØ103m²20081750000175000021700-100%
EneboligLars Bergs vei 10BODØ84m²20101450000145000021700-100%
EneboligLars Bergs vei 14BODØ80m²20091630000139000020800-100%
EneboligLars Bergs vei 6BODØ80m²20091510000139000020800-100%
Delt boligSprinten 3 BBODØ92m²20101590000159000024400-100%
Delt boligSolmoen 35 A-B-C-DSØRREISA291m²20118750045000017400-100%
Delt boligSolmoen 35 CSØRREISA20118750011250017400-100%
Delt boligSolmoen 35 DSØRREISA20118750011250017400-100%
Delt boligAkebakken 13TJELDSUND97m²201130000040000017400-100%
LeilighetKrokbekkveien 19 BMÅLSELV70m²200839600037000019800-100%
Delt boligRustadbakken 5 AMÅLSELV115m²201277000077000018700-100%
Delt boligRustadbakken 5 CMÅLSELV115m²201275000075000018700-100%
Delt boligKanabakken 2 BVADSØ100m²201175000075000017400-100%
Delt boligKanabakken 4 AVADSØ100m²201175000075000017400-100%
Delt boligKanabakken 4 BVADSØ100m²201175000075000017400-100%
LeilighetKanabakken 6 BVADSØ105m²201275500065000027000-100%
Delt boligSallinensgate 6 A-BVADSØ100m²2009500000100000014700-100%
LeilighetSallinensgate 6 BVADSØ200950000050000020600-100%
Delt boligGaupefaret 1RÆLINGEN106m²20091570000135000020600-100%
Delt boligRevestien 9RÆLINGEN102m²20081460000160000020700-100%
Delt boligStrandalsveien 7 DNARVIK65m²201163000055000017400-100%
LeilighetMårdalen 43 BERGEN84m²20101680000147000029000-100%
LeilighetMårdalen 43, leil nr 80BERGEN84m²20091500000150000026400-100%
LeilighetMårdalen 43, leil nr 82BERGEN84m²20101660000152000029000-100%
Delt boligMellomveien 41 BSØR-VARANGER104m²20111400000140000017400-100%
Delt boligMellomveien 45 ASØR-VARANGER104m²20111400000140000017400-100%
Delt boligMyrveien 11 seksj 3SØR-VARANGER72m²201083000075000016400-100%
Delt boligKaptein Hannevigsvei 15 AKONGSBERG109m²20081700000170000014700-100%
LeilighetStokmovegen 32, leil nr H0101STJØRDAL67m²20121750000168000026200-100%
LeilighetStokmovegen 32, leil nr H0102STJØRDAL67m²20121750000165000026200-100%
LeilighetStokmovegen 32, leil nr H0201STJØRDAL67m²20121750000172000026200-100%
LeilighetStokmovegen 32, leil nr H0202STJØRDAL67m²20121750000172000026200-100%
Delt boligAltaveien 35, leil nr 1ALTA71m²20111250000125000017400-100%
Delt boligØvreveien 69ALTA97m²20081500000190000014700-100%
Delt boligØvreveien 73ALTA97m²20081500000185000014700-100%